1. Wstęp

1. Szymon Janiewski Wyższa Kultura z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Hery 25a/14, 01-497 Warszawa, wpisana do CEIDG, REGON 221656940, NIP 5871593075, tel: 787 548 410, umożliwia zakup towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem internetowym: www.meskiedodatki.pl („SKLEP”). Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest Szymon Janiewski Wyższa Kultura z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Hery 25a/14, 01-497 Warszawa.

2. Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu i określa zasady zawierania umowy sprzedaży towarów dostępnych w Sklepie („TOWARY” lub „TOWAR”), zasady tworzenia elektronicznej rezerwacji Towaru, a także zasady rejestracji do konta Sklepu i korzystania z niego.

3. Zbiór wiadomości o Towarach w Sklepie m.in. szczegółowe opisy, ceny, dostępność produktu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

4. Towary w Sklepie są dokładnie oznaczone. Na stronie internetowej w szczególności dostępne są informacje o cenie Towaru, właściwościach Towaru, materiale, z którego jest wykonany itp.

5. Zdjęcia i opisy Towarów, które są prezentowane w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, mającymi na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o wyglądzie, właściwościach i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności to jak wygląda Towar na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu. Różnice te mogą wynikać z czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów takich jak warunki oświetlenia, inne ustawienia monitora Kupującego itp. Powyższe zastrzeżenia nie mają odniesienia do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych czy też oznaczeń marki i modelu danego Towaru.

6. Każdy użytkownik Sklepu może uzyskać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie, poprzez wejście w link „Regulamin Sklepu” umiejscowiony na stronie Sklepu.

2. Zasady korzystania ze sklepu oraz zawierania umowy sprzedaży towarów
 1. Szymon Janiewski Wyższa Kultura z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Hery 25a/14, 01-497 Warszawa, umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internetu), a także świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży Towarów następuje między użytkownikiem Sklepu („KLIENT”), a Szymon Janiewski Wyższa Kultura.
 3. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacją.
 4. Informacje, które Klient podaje w toku składania zamówienia powinny być aktualne, zgodne z prawdą i dokładne. Szymon Janiewski zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji o odmowie realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Klienta dane są niewystarczająco dokładne i uniemożliwiają prawidłową realizacje zamówienia, w szczególności dotyczy to przypadku, w którym uniemożliwiają skuteczne doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji zamówienia Szymon Janiewski Wyższa Kultura podejmie próbę skontaktowania się z Klientem celem ustalenia danych w zakresie umożliwiającym poprawne zrealizowanie zamówienia.
 5. Sklep zobowiązuje się podejmować wszelkie możliwe i nakazane stosownymi przepisami prawa środki organizacyjne i techniczne służące ochronie danych osobowych Klientów, a w szczególności mające na celu zapobieganie pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych uzyskanych od Klientów podczas rejestracji.
 6. Klient, który skorzystał ze Sklepu, w szczególności zobowiązany jest do:

a) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla Administratora Sklepu i innych klientów;

b) Korzystania ze Sklepu w taki sposób, by nie zakłócać jego funkcjonowania;

c) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

d) Nierozsyłania i nieszerzenia w ramach Sklepu nieuzgodnionej ze Sklepem informacji handlowej;

e) Korzystania z treści, które znajdują się na stronach sklepu wyłącznie do użytku własnego.

3. Zawarcie umowy sprzedaży
 1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary online (na stronie Sklepu) poprzez skorzystanie z procedury składania zamówienia.
 2. Sklep przyjmuje zamówienia, które są składane on-line przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia, które są złożone w soboty, święta i/lub dni wolne od pracy Sklep będzie realizował w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Klient złożył zamówienie. 
 3. Klient ma możliwość złożenia zamówienia bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
 4. Warunkiem, by złożyć zamówienie jest wypełnienie w formularzu zamówienia wszystkich wymaganych danych, które są konieczne do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości, rozmiarów i kolorystyki, a następnie przejść do „Koszyka” gdzie może kontynuować procedurę składania zamówienia i dokonać wyboru odpowiednich opcji.
 6. Do momentu, w którym Klient zatwierdza wybór Towarów przyciskiem „KUPUJĘ I PŁACĘ”, Klient ma możliwość wprowadzania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak również danych teleadresowych wskazanych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia następuje poprzez użycie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” i jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty kosztów Towarów wraz z kosztami ich dostawy.
 7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną Szymon Janiewski Wyższa Kultura co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia, oraz niniejszym Regulaminem.
 8. W momencie zatwierdzenia przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej Klient dostanie na podany adres e-mail wiadomość, w której zawarte są informacje dotyczące złożonego zamówienia, a w szczególności numer zamówienia, wartość zamówienia, ilości zamówionych Towarów, dane teleadresowe Klienta Sklepu i niezbędne informacje dotyczące procedury składania reklamacji co do Towarów a także o prawie Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazana powyżej wiadomość e-mail stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.
 9. Klient nie będzie składać trudnych do sprawdzenia, fałszywych lub nieuczciwych zamówień. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że takie zamówienie zostało złożone, jesteśmy uprawnieni do anulowania zamówienia i powiadomienia odpowiednich organów ścigania.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a treść Umowy sprzedaży jest zgodna z niniejszym Regulaminem a także złożonym przez Klienta zamówieniem.
 11. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w postaci elektronicznej.
 12. W przypadku gdy Klient wybiera inną formę płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy ma miejsce którakolwiek z poniższych sytuacji:

a) dane teleadresowe, które podał Kupujący są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają właściwą dostawę towaru,

b) system płatności elektronicznych nie dokonał autoryzacji transakcji

c) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie do 48 godzin od czasu złożenia zamówienia.

4. Dostępność produktów oraz możliwość odmowy realizacji zamówienia
 1. Realizacja wszystkich zamówień zależy od dostępności produktów, w przypadku trudności z dostawą lub z powodu braku produktów na magazynie, zastrzegamy sobie prawo do poinformowania klienta o możliwości zamówienia produktów zastępczych o takiej samej lub wyższej jakości i wartości, które klient może zamówić. Jeśli klient nie będzie zainteresowany produktami zastępczymi, zwrócimy wszelkie poniesione przez niego koszty.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania w jakiejkolwiek chwili produktów z niniejszego serwisu internetowego i/lub usunięcia lub redakcji materiałów lub treści w nim zawartych.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec klienta ani innej osoby trzeciej z tytułu wycofania produktu z niniejszego serwisu internetowego bez względu na to, czy został sprzedany czy też nie, jak również z tytułu usunięcia lub redakcji materiałów lub treści znajdujących się w niniejszym serwisie internetowym lub z tytułu odmowy realizacji zamówienia po jego otrzymaniu lub wysłaniu Potwierdzenia Otrzymania Zamówienia.
5. Dostawa i odbiór towarów
 1. Towary są dostarczane na adres podany przez Klienta w zamówieniu. Estymowany termin dostawy Towarów określany jest w podsumowaniu zamówienia, które Klient widzi przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia poprzez użycie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 2. Przewidywany czas dostawy do Klienta przy wyborze przesyłki kurierskiej to 2-3 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych w przypadku obecności towaru na magazynie sklepu, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Sklep zastrzega sobie możliwość do opóźnienia rozpoczęcia realizacji zamówienia do momentu zaksięgowania kwoty ceny sprzedaży i kosztów przesyłki na rachunku bankowym Sklepu, w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (czyli za pomocą serwisu DotPay), bądź standardowym przelewem internetowym.
 3. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od wyboru klienta, firmą spedycyjną np. UPS, TNT, FedEx, DHL, Geis, Pocztex oraz przez paczkomaty InPost. Aktualna lista dostawców i opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.
 4. Klienci uprawnieni są do wybrania miejsca dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z następującymi zastrzeżeniem, że dostawa może być realizowana wyłącznie na terytorium państw-członków Unii Europejskiej,
 5. Do realizacji zamówień, określonych w pkt 4 powyżej stosuje się zasady niniejszego Regulaminu, 
  z następującymi modyfikacjami:

a) Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od miejsca dostawy towarów, przy czym standardowo nie przekracza on 14 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Poniżej znajduje się link do informacji o szacowanym terminie dostaw towarów do poszczególnych państw-członkowskich Unii Europejskiej https://meskiedodatki.pl/formy-platnosci-i-czas-dostawy

b) Orientacyjne koszty wysyłki do poszczególnych państw-członkowskich Unii Europejskiej znajdują się na poniższej stronie: https://meskiedodatki.pl/formy-platnosci-i-czas-dostawy. Informujemy, że finalna cena jest podana zawsze przy składaniu zamówienia, przed kliknięciem „KUPUJĘ i PŁACĘ”.

c) Dostawa towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może być realizowana wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej.

d) Zapłata za towary, których miejsce dostawy jest poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może być dokonana wyłącznie przy użyciu narzędzi płatniczych on-line;

e) Całkowite koszty zwrotu towarów w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży pokrywa Klient.

f) Sklep nie kieruje swojej działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tylko daje Klientom możliwość wskazania jako miejsca dostawy państwa-członkowskiego Unii Europejskiej, na zasadach określonych powyżej.

 1. Klient ponosi odpowiedzialność za produkty od momentu ich dostawy.
 2. Własność produktów przechodzi na klienta dopiero po otrzymaniu pełnej zapłaty wszystkich należności z tytułu zakupu produktów, w tym opłat z tytułu dostawy lub z chwilą dostawy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi później.
6. Ceny i metody płatności
 1. Informacje o cenach zakupu Towarów są podane na stronie Sklepu i mają charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila potwierdzającego przyjęcie złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w pkt II ust. 9.
 2. Wszystkie ceny produktów w Sklepie podawane są w walucie polski złoty i zawierają już wszystkie jej składniki, a w szczególności VAT, cła i podatki.
 3. Klient jest zobowiązany zapłacić cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:

a) „za pobraniem” spedytorowi firmy kurierskiej we wskazanym w zamówieniu miejscu dostawy,  

b) przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Dotpay.pl przed dostawą. Jeśli klient wybierze metodę płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Szymon Janiewski Wyższa Kultura lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Dotpay.pl) w terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienie i wybrać inną formę płatności. Start realizacji zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową ma miejsce po otrzymaniu należności za Towar,

c) jeśli Klient wybierze opcję dostawy Towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie 
z treścią niniejszego Regulaminu, zapłata ceny towarów możliwa jest wyłącznie w formie płatności elektronicznej.

 1. Szymon Janiewski Wyższa Kultura zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów dostępnych w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu w dowolnym momencie, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy założeniu, że zmiany takie nie naruszają praw osób, które wcześniej zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych przez Sklep przed wprowadzeniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do skorzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 2. Jeśli Klient wybierze przelew bankowy jako metodę płatności, zostanie przekierowany automatycznie do formularza zapłaty Dotpay, przy czym płatność może nastąpić dopiero po wcześniejszej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności, który jest dostarczony przez agenta rozliczeniowego (tj. przez Dotpay.pl).
7. Reklamacje towarów
 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są oryginalne i fabrycznie nowe. Szymon Janiewski Wyższa Kultura odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Szymon Janiewski Wyższa Kultura podejmuje działania celem zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej a także zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów.
 3. Każda rzecz kupiona w Sklepie może zostać zareklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, pod warunkiem, że posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 4. Reklamację można składać drogą pocztową poprzez odesłanie Towarów wraz z dowodem zakupu w Sklepie i wypełnionym formularzem reklamacyjnym, który można pobrać ze strony Sklepu (https://meskiedodatki.pl/zwroty-i-reklamacje/), listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres Sklepu: Szymon Janiewski Wyższa Kultura, ul. Hery 25a/14, 01-497 Warszawa, z dopiskiem: „Reklamacja e-sklep Męskiedodatki.pl”. Klient otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany Towar.
 5. Jeżeli zostaną potwierdzone wady w zakupionym przez Klienta Towarze, Klientowi przysługują następujące roszczenia zgodnie z art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:

a)  złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wadę usunie lub wymieni Towar na wolny albo

b)  żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

 1. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 2. W przypadku gdy Klient stwierdzi uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient powinien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody.
 3. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:

a) Informujemy, że Klientowi naszego Sklepu przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń: 
(I) konsument ma możliwość zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie;
(II) konsument ma możliwość wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej
(III) konsument ma możliwość zwrócić się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Informujemy, że bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą również organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów

b) Jednocześnie informujemy, że wyżej opisane postępowanie ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

c) Jeżeli dokonujesz zakupu Towarów jako konsument, to zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE ODR” jesteś również uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution)

d) Dedykowany adres e-mail Sklepu do kontaktu z Klientami jest następujący: kontakt@meskiedodatki.pl

8. Zwroty towarów - odstąpienie od umowy sprzedaży
 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów upływa 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów osobiście lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta i inna niż przewoźnik weszła 
  w posiadanie Towarów.
 3. Klient, aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (na przykład wypełnione oświadczenie załączone do zwracanego towaru dostępne na stronie Sklepu: https://meskiedodatki.pl/zwroty-i-reklamacje/), przesłanego wraz z towarem na adres: Szymon Janiewski Wyższa Kultura, ul. Hery 25a/14, 01-497 Warszawa.
 4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy a zwłaszcza koszt wysyłki towaru.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom koszty zakupionych Towarów z wyjątkiem kosztów dostawy Towarów. Zwrot kosztów Towarów następuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem.
 6. Zwrot płatności Klienta będzie realizowany przy użyciu tych samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie; w każdym wymienionym wyżej przypadku Klienci nie poniosą dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem
 7. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy tylko w przypadku, gdy zwracane przez niego produkty będą w nienaruszonym stanie, w takim, jakim zostały do niego dostarczone oraz będą posiadały wszystkie oryginalne etykiety, metki i naklejki. Jeżeli produkt był używany lub został uszkodzony, nie dokonamy zwrotu środków pieniężnych. Należy, zatem odpowiednio dbać o posiadane produkty. W przypadku zwrotu produktu należy dołączyć niezniszczone opakowanie produktu wraz z wszystkimi instrukcjami i dokumentami.
 8. Klient nie może odstąpić od umowy w przypadku otrzymania któregokolwiek z następujących produktów:

a) Artykuły indywidualnie dopasowane.

b) Bielizna osobista bez zabezpieczeń.

9. Informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. Sklep świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

a) Zgodnie z niniejszym Regulaminem Sklep umożliwia zawieranie drogą elektroniczną umów sprzedaży Towarów w Sklepie

b) Sklep umożliwia zakładania kont Klientów w Sklepie,

c) Sklep przesyła zamówioną informację handlową dotyczącą towarów

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
  i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient ma prawo w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług opisanych w pkt 1 pkt b) i c) powyżej.
 2. Sklep określa następujące warunki techniczne do prawidłowego świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną:

a) Dostęp do sieci Internet,

b) Korzystanie z przeglądarki internetowej, która daje możliwość edytowania dokumentów hipertekstowych (np.Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),

c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być kierowane do Sklepu poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail Biura Obsługi Klienta Sklepu (kontakt@meskiedodatki.pl). Reklamacja Klienta powinna zawierać krótki opis reklamacyjny, a także oznaczenie usługobiorcy. Sklep dołoży wszelkich starań, by zgłoszone reklamacje zostały rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, nie później niż 30 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony zgodnie ze wskazanym preferowanym sposobem kontaktu to jest telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
 2. Szymon Janiewski Wyższa Kultura informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep celem ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, a także w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w dowolnym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednią modyfikację ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
10. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników sklepu
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika Sklepu jest Szymon Janiewski Wyższa Kultura. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 2. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: kontakt@meskiedodatki.pllub: Administrator Danych Osobowych Janiewski Wyższa Kultura Budownictwa, ul. Hery 25a/14, 01-497 Warszawa.
 3. Informujemy, że dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane m.in. w poniższym zakresie: 

a) celem realizowania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży Towarów ze Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie tutaj umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu;

b) celem prowadzenia kont Użytkowników Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie tutaj umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu;

c) celem procesowania reklamacji – tutaj podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;

d) celem wysyłania informacji handlowej wyłącznie jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębne zgody. W tym wypadku na wskazany adres e-mail Użytkownika lub jego nr telefonu, mogą być wysyłane informacje handlowe dotyczącą Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w szczególności ofert promocyjnych – tutaj podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego odrębna zgoda, która jest nieobowiązkowa i może być cofnięta w dowolnym momencie;

e) celem stosowania w komunikacji z Użytkownikiem na stronie Sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. poprzez wykorzystanie profilowania przygotowanie sugestii zakupu Towarów. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonanych przez Użytkownika zakupów – tutaj podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu towarów oferowanych w Sklepie;

f) w celach marketingowych – na wskazany przez Użytkownika adres do doręczeń Administrator sporadycznie może wysyłać informacje o aktualnej ofercie Sklepu albo ofercie jego partnerów handlowych – tutaj podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów polegający na marketingu wskazanych w ofercie Towarów;  Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie nawiązując kontakt ze Sklepem,

g) w celach statystycznych na wewnętrzne potrzeby Administratora – tutaj podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Sklepu,

h) celem potwierdzenia dopełnienia przez Administratora jego obowiązków a także dochodzenia potencjalnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą zostać skierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – tutaj podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków

 1. Dokonując zakupów w Sklepie Użytkownik podaje dane osobowe, konieczne do zrealizowania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych niezbędnych do wykonania zamówienia skutkuje brakiem możliwości realizacji przez Sklep umowy sprzedaży. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu nie jest konieczne dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Użytkownik może w każdym momencie wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia.
 2. Administrator informuje, że będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z nami przy realizacji umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkownika Towarów, w szczególności sposobu odbioru Towarów, sposobu płatności za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.
 3. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika będą przetwarzane w okresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży, jak również roszczeń reklamacyjnych, a także potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora i dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat licząc od dnia przekazania Administratorowi przez Użytkownika jego danych.
 4. Administrator wprowadza zarówno zabezpieczenia informatyczne jak i organizacyjne mające na celu minimalizację ryzyka wycieku danych, ich dezintegracji, zniszczenia, takich jak: systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, system firewall, wewnętrzne procedury przetwarzania danych, wewnętrzne procedury odtwarzania awaryjnego, jak również system kopii zapasowych. Sklep zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu Web application firewall (WAF) oraz wysokiego poziomu szyfrowania połączenia HTTPS/SSL zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami, współpracuje ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych, który posiada certyfikaty z zakresu zarządzania jakością ISO 9001:2008, a także certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Użytkowników na zasadach określonych w RODO informujemy, że Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora.  
11. Własność intelektualna
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe oraz wszystkie inne prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów lub treści dostarczonych w ramach strony internetowej, pozostają przez cały czas własnością naszą lub naszych licencjodawców.
 2. Klientowi wolno korzystać z materiałów wskazanych w punkcie powyżej jedynie za wyraźnym pozwoleniem udzielonym przez nas lub naszych licencjodawców. Powyższe postanowienie nie zabrania klientowi korzystać z naszego serwisu internetowego w zakresie niezbędnym do sporządzenia kopii zamówienia lub szczegółowych postanowień umowy.
12. Przeniesienie praw i obowiązków
 1. Umowa pomiędzy klientem, a nami jest wiążąca wobec klienta i nas oraz wobec naszych odpowiednich następców i cesjonariuszy.
 2. Klient nie będzie mógł przekazać, przenieść, obciążać ani w żaden inny sposób przenieść Umowy czy innych praw lub obowiązków wynikających z niej na swoją korzyść bez naszego uprzedniego pisemnego zezwolenia.
 3. Możemy dokonać przeniesienia, cesji, obciążenia, podzlecenia wykonania lub rozporządzenia w inny sposób Umową lub naszymi prawami lub obowiązkami z niej wynikającymi w jakiejkolwiek chwili w okresie obowiązywania Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości, takie przeniesienie, cesja, obciążenie lub inne rozporządzenie nie będzie mieć wpływu na prawa ustawowe klienta, jako konsumenta, ani nie anuluje, nie zmniejszy ani w inny sposób nie ograniczy udzielonej przez nas rękojmi lub gwarancji, zarówno wyraźnej, jak i dorozumianej.
13. Force majeure
 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek niedopełnienie lub opóźnienie w dopełnieniu, jakiegokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowane wystąpieniem zdarzeń pozostających poza naszą uzasadniona kontrolą („Zdarzenie siły wyższej”).
 2. Zdarzenie siły wyższej obejmuje akt, zdarzenie, brak aktywności, zaniechanie lub wypadek pozostający poza naszą uzasadnioną kontrolą i obejmuje, między innymi, następujące zdarzenia:

a) Strajki, lokauty i inne akcje protestacyjne.

b) Rozruchy, zamieszki, inwazje, ataki terrorystyczne lub zagrożenie wystąpienia ataku terrorystycznego, wojnę (wypowiedzianą lub niewypowiedzianą) lub zagrożenie wybuchem wojny bądź przygotowania do niej.

c) Pożar, eksplozje, burze, powódź, trzęsienie ziemi, osuwanie się ziemi, epidemie lub inną klęskę żywiołową.

d) Niemożność korzystania z transportu kolejowego, morskiego, powietrznego lub drogowego, lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego.

e) Niemożność korzystania z publicznej lub prywatnej sieci telekomunikacji.

f) Akty, dekrety, ustawodawstwo, regulacje lub restrykcje rządowe.

g) Strajk służb odpowiedzialnych za transport morski, pocztowy lub inny, lub awarie bądź wypadki w zakresie powyższych.

 1. Wykonywanie przez nas obowiązków wynikających z Umowy uważa się za zawieszone w okresie występowania Zdarzenia Siły Wyższej i przysługuje nam dodatkowy czas na ich wykonanie równy okresowi trwania tego Zdarzenia. Podejmiemy wszelkie uzasadnione starania, aby doprowadzić do zakończenia Zdarzenia Siły Wyższej lub aby znaleźć rozwiązanie umożliwiające nam wykonanie naszych obowiązków pomimo występowania Zdarzenia Siły Wyższej.
14. Zapisy końcowe
 1. Informujemy, że brak akceptacji zapisów niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów, które są oferowane przez Sklep. Sklep umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Jeśli Klient posiada konto w Sklepie zostanie poinformowany o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w dowolnym momencie.
 2. Do umowy sprzedaży Towarów w Sklepie ma zastosowanie prawo polskie. Umowa sprzedaży zawierana jest również w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisy innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.
 4. Dla rozstrzygania sporów sądem właściwym jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
 5. Szymon Janiewski Wyższa Kultura zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dacie, w której dokonano daną zmianę niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej.
 6. Wszystkie zamieszczone w sklepie nazwy firmowe oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i zostały umieszczone na stronach Sklepu w celach informacyjnych.

 

Opublikowano 15.04.2019